Omhändertagandet

Vår ambition är att den avlidna görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till den kyrka eller det kapell där begravningsceremonin skall ske.

Har du egna önskemål om den avlidnas klädsel infriar vi dessa. Likaså om det är någon annan personlig sak som man vill skall följa den avlidna i kistan.